Kokoukset

Yhdistyksen kokous ajankohdat:

Vuosikokous 14.8.2022 Pälkäneellä Kivennavan Kihujen yhteydessä n. klo 13 alkaen.ILOSEN SUKUSEURA RY

Varsinainen sukukokous 14.8.2022 klo 13.00–14.00 kirkonmenon, kulkueen ja

ruokailun jälkeen ennen kihujuhlaa

Paikka: Pälkäneen seurakuntatalo, Onkkaalantie 75, 36600 Pälkäne

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

4. Edellisen vuoden toimintakertomuksen hyväksyminen

5. Edellisen vuoden tilien hyväksyminen sekä päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

6. Hallituksen laatiman seuraavan kalenterivuoden 2023 toimintasuunnitelman ja

talousarvion vahvistaminen

7. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

Erovuorossa ovat Otto Kalevi Ilonen, Inkeri Oura ja Ville Ristilä

8. Kahden varsinaisen toiminnantarkastajan ja kahden varamiehen valitseminen seuraavan kalenterivuoden tilejä tarkastamaan

9. Seuraavana kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

10. Muut asiat

11. Kokouksen päätös.

Kokouksen jälkeen klo 14.00–16.30 kihujuhlat Nujantalolla, Onkkaalantie 102,

36600 Pälkäne